Usługi relokacyjne

3

Proces osiedlenia się cudzoziemca w Polsce nie musi być „drogą przez mękę” dla niego ani dla pracowników firmy.

Współpraca z nami to oszczędność czasu i pieniędzy w newralgicznym momencie rozpoczęcia pracy w nowym miejscu. Nieskorzystanie z takiej usługi przynosi przedsiębiorstwu poważne straty powodowane zawyżonymi kosztami, frustracją i często długą nie dyspozycyjnością cudzoziemca do poświęcenia się w pełni swym zadaniom. Szczególnych starań wymaga niedoceniony problem rodziny, bo wynajęcie domu to nie koniec a dopiero początek aklimatyzacji.